SOUNDPROOF KAAPELIT / Made By TK Cable

Yleistä

Kaikkien kaapelien johdinmateriaali on hopealla pinnoitettu ultrapuhdas happivapaa kupari "Silver plated UPOFC". Läpi johdinmateriaalin tuotannon on kiinnitetty tarkkaa huomiota johdinsäikeiden valmistussuuntaan. Se on säilytetty aina aihion valmistuksesta säikeidenvedon ja pinnoituksen sekä johtimeksi kiertämisen läpi identtisenä valmiiseen tuotteeseen saakka. Näin johdinsäikeiden valmistuksessa muokkautuva kiderakenne on voitu ottaa huomioon, sekä hyödyntää kaapelia valmistettaessa. Tästä johtuen kaapeleihin onkin aina merkitty suositeltava signaalin kulkusuunta.

Johtimet sisältävät suuren määrän ohuen ohuita säikeitä, jotka ovat tiukasti kierretty optimoituun geometriaan näin minimoiden monia kaapeleita vaivaavan "self ring" ominaisresonanssiongelman, joka kuuluu äänessä epämiellyttävänä särönä.

Eristemateriaali johtimien ympärillä on parhaimmanlaatuinen PTFE Teflon®. Teflon on jo sinällään erinomainen eristemateriaali, mutta sen ominaisuuksia on vielä optimoitu käyttämällä pursotetun eristeen sijasta nauhana säikeiden ympärille kierrettyä kalvoa. Kalvon saumat ovat sitten kaasutiiviisti lämpöliitetty toisiinsa, jotta on saavutettu maksimaalinen kestävyys. Tällä menetelmällä Teflon®-kalvo koskettaa johdinsäikeitä vain minimaaliselta pinta-alalta, saaden aikaan suurimmalta osin ilmaeristyksen, jossa ihannetilanteen mukaisesti säikeet eivät kosketa mihinkään eristemateriaaliin.

Kaikki kaapelit käyttävät johdingeometrianaan yksinkertaista, mutta erittäin toimivaa kierrettyä paria tai sen monikertoja, tapauksissa joissa useampi kaapeli on kierrettynä yhteen nippuun (paitsi virtakaapeli, jonka rakenne on kierretty tripla). Jotta geometriasta tulisi varmasti täydellistä, ja se myös pitäisi muotonsa, on johtimia kierrettäessä niiden tueksi lisätty PTFE Teflo® nauhoja. Jo tämä geometria tarjoaa suojaa häiriöitä vastaan, mutta lisäksi kaikissa kaapeleissa on johdinparin ympärille tiukasti kierretty metalloitu Mylar®-nauha. Tämä kevytrakenteinen ja nopeasti reagoiva suojaus on optimaalinen siinä mielessä, että se ei aiheuta monikerroksisille ja raskaille suojauksille harmittavan yleistä transienttien hidastumista, ja musiikin vapaan rullaamisen latistumista.

Toki metalloidun kalvosuojauksen häiriönsuojauskyky olisi normaalisti matalilla häiriötaajuuksilla raskaita punossuojauksia heikompi, mutta tämä on kompensoitu käyttämällä suojauksen kytkennässä erityistä "Contained field" rakennetta. Rakenne saa aikaan koaksiaalikaapelin lähes täydellistä häiriösuojaa muistuttavan aktiivisen suojauksen, joka käyttää toiminnassaan hyväkseen kaapelin kuljettaman signaalin tuottamaa magneettikenttää. "Contained field" rakenne onnistuu tässä kuitenkin ilman varsinaisten koaksiaalityypin kaapeleiden äänellisiä heikkouksia. Kaiutin- ja RCA-kaapeleissa hyödynnetään Total -" Contained field"- kytkentää, joka antaa kaikkein tehokkaimman häiriösuojauksen. Virta- ja XLR-kaapeleissa on sen sijaan käytössä saman periaatteen muunnos Semi -" Contained field"- kytkentä, joka taas on optimaalinen juuri näissä johdintyypeissä johtuen esimerkiksi virtakaapelin muita kaapelityyppejä voimakkaammasta magneettikentästä ja XLR-kaapelin balansoidusta, virhekorjaavasta signaalinkuljetusmuodosta.

Häiriösuojauksen päälle on Mylar® pintaa vasten lisätty hyvin vaimentava ja tiivis silikonikerros. Myös silikonin kohdalla on tarkasti harkittu millaista silikoniseosta ja kovuutta materiaalin tulee olla tarjotakseen parhaimman resonanssivaimennuksen ja sähköisen suorituskyvyn. Tällä pinnalla kaapeli on jo saavuttanut huippusuorituskykynsä, mutta koska silikoni on pintana herkästi pölyä keräävä sekä vaikeahkosti puhdistettava, on päällimmäiseksi pinnaksi asennettu kahta erilaista kuitua sisältävä dekoratiivinen päällisukka. Sukan värityksen voi valita useammasta eri vaihtoehdosta.

Liittimet ovat kaapelien usein aivan liian vähäiselle huomiolle jätetty alue. Niillä voi helposti pilata muutoin erinomaisen kaapelin, tai vastaavasti oikein sovitettuna kaapelin ominaisuuksiin, hakea vielä uusia ulottuvuuksia ja tasapainoa valmiiseen kokonaisuuteen. Soundproof kaapeleissa on tarkoin koekuunteluin valittu parhaimmat vaihtoehdot eri hintaluokista. Ja vaikka kaapeleissa on listattuna suositeltu perustason liitin, niin kaapelit voidaan toimittaa myös valikoiduilla, perustasoa vielä pykälää tai kahta korkeampitasoisilla liittimillä. Tällä periaatteelle liittimet muodostuvat halparatkaisuihin verrattuna huomattavaksi kustannuseräksi, mutta tuntuva vaikutus äänenlaatuun tekee panostuksesta itsestäänselvyyden.

Soundproof RCA-kaapeli

Johdinmateriaali: Hopealla pinnoitettu, ultra puhdas, happivapaa-kupari 
Johtimet: 2 x 186 säiettä, valmistusprosessin mukaan suunnattuina
Poikkipinta-ala: 2 x 1,5mm2
Käytetty geometria: Kierretty pari
Eristemateriaali: PTFE-Teflon®
Suojaus: Metalloitu Mylar® kalvo, Total -"Contained field"- kytkennällä
Kaapelin halkaisija: 7,5 mm
Liittimet: Furutech FP-126(G) tai Furutech FP-126(R) tai Furutech CF-102(R), keskijohdinpinni puhdasta happivapaata kuparia, kulta- tai rhodiumpinnoitus, FP-126 mallit juottamalla liitetyt ja CF-102(R) ruuviliitoksin crimp-holkeilla, CF-102(R) edustaa parasta mitä löytyy...

Soundproof hinnasto (PDF)

Soundproof XLR-kaapeli

Johdinmateriaali: Hopealla pinnoitettu, ultra puhdas, happivapaa-kupari 
Johtimet: 2 x 186 säiettä + 1 x solid core maadoitus, valmistusprosessin mukaan suunnattuina
Poikkipinta-ala: 2 x 1,5mm2 + 1 x 0,5mm2
Käytetty geometria: Kierretty pari suojaukseen kytketyllä maajohtimella
Eristemateriaali: PTFE-Teflon®
Suojaus: Metalloitu Mylar® kalvo, Semi -"Contained field"- kytkennällä
Kaapelin halkaisija: 7,5 mm
Liittimet: Furutech FP-701 M(G) ja FP-702 F(G) uros ja naarasliittimet, kultapinnoitus tai parasta mahdollista etsivälle Furutech CF-601M(R) ja CF-602F(R) liittimet berylliumkupari- ja fosforipronssikontaktein rhodiumpinnoituksella

Soundproof hinnasto (PDF)

Soundproof kaiutinkaapeli

Johdinmateriaali: Hopealla pinnoitettu, ultra puhdas, happivapaa-kupari
Johtimet: 2 x 560 säiettä, valmistusprosessin mukaan suunnattuina
Poikkipinta-ala: 2 x 4,5mm2
Käytetty geometria: Kierretty pari
Eristemateriaali: PTFE-Teflon®
Suojaus: Metalloitu Mylar® kalvo, Total -"Contained field"- kytkennällä Kaapelin halkaisija: 10,5 mm
Liittimet:

Haarukat: Furutech FP-201(R) tai FP-201(G) tai Furutech CF-201(R), puhdasta happivapaata kuparia, rhodium- tai kultapinnoitus, molemmissa ruuviliitos crimp-holkilla, CF-201(R) on parasta mitä löytyy...

Banaanit: Soundproof banaani, puhdasta kuparia (myös ruuvit), palladiumpinnoituksella Vaihtoehtoisesti Furutech FP-200B(G) tai Furutech FT-212(R), FP-200B(G) on johdinosiltaan kullattua fosforipronssia ja messinkiä alumiinikuorella ja FT-212(R) puhdasta happivapaata kuparia rhodiumpinnoituksella, molemmissa ruuviliitos crimp-holkilla

Soundproof hinnasto (PDF)

Soundproof Exclusive kaiutinkaapeli

Johdinmateriaali: Hopealla pinnoitettu, ultra puhdas, happivapaa-kupari 
Johtimet: 4 x 276 säiettä, valmistusprosessin mukaan suunnattuina
Poikkipinta-ala: 2 x 4,4mm2
Käytetty geometria: Kierretty pari tuplattuna
Eristemateriaali: PTFE-Teflon®
Suojaus: Metalloitu Mylar® kalvo, Total -"Contained field"- kytkennällä
Kaapelin halkaisija: 16,0 mm
Liittimet:

Haarukat: Furutech FP-201(R) tai FP-201(G) tai Furutech CF-201(R), puhdasta happivapaata kuparia, rhodium- tai kultapinnoitus, molemmissa ruuviliitos crimp-holkilla, CF-201(R) edustaa parasta mitä löytyy...

Banaanit: Furutech FT-212(R) tai CF-202(R), puhdasta happivapaata kuparia rhodiumpinnoituksella, molemmissa ruuviliitos crimp-holkilla, CF-202(R) edustaa parasta mitä löytyy...

Soundproof hinnasto (PDF)

Soundproof virtakaapeli

Variant versio muutoin sama mutta IEC-liitin mallia Furutech FI-15(G)Plus)

Johdinmateriaali: Hopealla pinnoitettu, ultra puhdas, happivapaa-kupari
Johtimet: 3 x 385 säiettä, valmistusprosessin mukaan suunnattuina
Poikkipinta-ala: 3 x 3,0mm2
Käytetty geometria: Kierretty tripla
Eristemateriaali: PTFE-Teflon®
Suojaus: Metalloitu Mylar® kalvo, Semi -"Contained field"- kytkennällä
Kaapelin halkaisija: 10 mm
Liittimet:

Schuko: Soundproof schuko, johdinosat puhdasta happivapaata kuparia (myös ruuvit), palladiumpinnoituksella tai Furutech FI-E38(G) liittimet puhdasta happivapaata kuparia kultapinnalla

IEC: Furutech FI-15(R)Plus, puhdasta happivapaata kuparia rhodiumpinnalla (Variant versiossa Furutech FI-15(G)Plus kultapinnalla)

Soundproof hinnasto (PDF)

Soundproof Model 7.2 virtakaapeli

Todella järeä mutta kompakti ja taipuisa huippumalli.

Johdinmateriaali: Hopealla pinnoitettu, ultra puhdas, happivapaa-kupari
Johtimet: 3 x 920 säiettä, valmistusprosessin mukaan suunnattuina
Poikkipinta-ala: 3 x 7,2mm2
Käytetty geometria: Kierretty tripla
Eristemateriaali: PTFE-Teflon®
Suojaus: Metalloitu Mylar® kalvo, Semi -"Contained field"- kytkennällä
Kaapelin halkaisija: 12,5 mm
Liittimet:

Schuko: Furutech FI-E38(G) tai Furutech FI-E50 NCF(R), puhdasta happivapaata kuparia kulta- tai rhodiumpinnalla, FI-E50 NCF(R) edustaa parasta mitä löytyy...

IEC: Furutech FI-15(R)Plus tai FI-50 NCF(R) puhdasta happivapaata kuparia rhodiumpinnalla, FI-50 NCF(R) edustaa parasta mitä löytyy...

Soundproof hinnasto (PDF)